Glynn Vivian Art Gallery: blog

Glynn Vivian Artist in Residence talk Sgwrs Artist Preswyl y Glynn Vivian

| 0 comments

Glynn Vivian Artist in Residence, Maia Conran. February - March 2014

Glynn Vivian Artist in Residence, Maia Conran. February – March 2014

Glynn Vivian Artist in Residence, Maia Conran, closes her residency with a talk tonight, Thursday 13 March, at 5.30pm at the YMCA, Swansea.

Maia Conran began her 2 month residency in February, and has been based at the YMCA 3rd floor studio, as part of the Glynn Vivian Art Gallery’s offsite programme of activities.

During her time, Maia has been working on new projects and has opened her doors to allow members of the public and school groups into her studio, to discuss her current practice and the themes and ideas that inspire her work.

Glynn Vivian Artist in Residence, Maia Conran. February - March 2014

Glynn Vivian Artist in Residence, Maia Conran. February – March 2014

Bydd Artist Preswyl y Glynn Vivian, Maia Conran, yn dod â’i chyfnod preswyl i ben gyda sgwrs heno, nos Iau 13 Mawrth, am 5.30pm yn y YMCA, Abertawe.

Dechreuodd Maia Conran ei chyfnod preswyl o 2 fis ym mis Chwefror, a bu’n gweithio yn y stiwdio ar 3ydd llawr y YMCA, fel rhan o raglen o weithgareddau oddi ar y safle Oriel Gelf Glynn Vivian.

Yn ystod ei chyfnod, mae Maia wedi bod yn gweithio ar brosiectau newydd ac wedi agor ei drysau i alluogi aelodau o’r cyhoedd a grwpiau ysgol ymweld â’i stiwdio er mwyn trafod ei gwaith presennol a’r themâu a’r syniadau sy’n ysbrydoli ei gwaith.Maia has also worked with local residents to digitise old Super8 and cinefilm, using old home movies and archival footage. A clip of her work is available to view on our Vimeo channel.

Join us tonight, where Maia will be discussing her experiences in Swansea.

No booking required, everyone welcome.

The Glynn Vivian Artist in Residence programme is an opportunity for the community to interact, exchange and engage with an artist and to offer artists time for reflection, research and collaboration.

It is also a chance to challenge and engage our community, by offering them access to contemporary artists living and working in Wales, bridging the gap between our exhibitions and learning programmes.

For a full programme of Glynn Vivian Offsite activities and events, visit the website. All activities are free.Mae Maia hefyd wedi gweithio gyda phreswylwyr lleol i ddigido hen Super8 a ffilm sine, gan ddefnyddio hen ffilmiau cartref a darnau o ffilm archifol. Mae clip o’i gwaith ar gael i’w wylio ar ein sianel Vimeo.

Ymunwch â ni heno, lle bydd Maia yn trafod ei phrofiadau yn Abertawe.

Does dim angen cadw lle, mae croeso i bawb.

Mae rhaglen Artist Preswyl y Glynn Vivian yn gyfle i’r gymuned ryngweithio, cyfnewid a gweithio gydag artist, ac i artist fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Mae hefyd yn gyfle i herio a chysylltu ein cymuned, drwy gynnig mynediad iddi i artistiaid modern sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, gan gysylltu ein harddangosiadau a’n rhaglenni dysgu.

I gael rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau oddi ar y safle’r Glynn Vivian, ewch i’r wefan. Mae pob gweithgaredd am ddim.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo