Glynn Vivian Art Gallery: blog

‘On The Air’ Open Submission Cyflwyniad Agored ‘Ar yr Awyr’

| 0 comments

On The AirGlynn Vivian Art Gallery will soon be making all their artist talks, lectures and events available for free download on iTunes, and on mp3 via the website.

We would like to commission an original jingle for our podcast radio channel via an open submission.

Please can all artists, musicians and applicants send an mp3 and explanation of their jingle to tom.goddard@swansea.gov.uk or alternatively a CD to:

Glynn Vivian Art Gallery, Room 249, Guildhall, Swansea SA1 4PE

The words ‘Glynn Vivian Art Gallery Talks’ must be included within the audio of  your jingle submission. The jingle should be no longer than 30 seconds.

There is a small fee available for the selected jingle, and the chosen work will be credited on our podcast radio channel.

Deadline for all applications is Friday 4 April, 2014.

We look forward to receiving your submissions.On The AirBydd sgyrsiau, darlithoedd a digwyddiadau Oriel Gelf Glynn Vivian ar gael am ddim i’w lawrlwytho cyn bo hir ar iTunes, ac ar mp3 drwy’r wefan.

Hoffem gomisiynu canig wreiddiol ar gyfer ein sianel radio podledu drwy gyflwyniad agored.

A wnaiff yr holl artistiaid, cerddorion ac ymgeiswyr anfon mp3 ac esboniad o’u canig at tom.goddard@swansea.gov.uk neu anfonwch CD i:

Oriel Gelf Glynn Vivian, Ystafell 249, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE

Rhaid i bob canig gynnwys y teitl: ‘Glynn Vivian Art Gallery Talks yn y cais. Ni ddylai fod yn hwy na 30 eiliad.

Bydd ffi fechan ar gael i’r ganig fuddugol, a bydd y gwaith a ddewisir yn cael cydnabyddiaeth ar ein sianel radio podledu.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 4 Ebrill, 2014.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo