Glynn Vivian Art Gallery: blog

Saturday Craft Drop-in at the YMCASesiynau Crefftau Galw Heibio ar ddydd Sadwrn yn y YMCA

| 0 comments

Craft workshopThis Saturday, Glynn Vivian Learning Assistant, Arwen Roberts, will be hosting a craft drop-in day for local craft enthusiasts to demonstrate their skills and learn from other craft makers.

The Traditional Craft Drop-in takes place on Saturday 8 March and Saturday 5 April, from 11am – 4pm at the YMCA, Swansea.

Craft workshopDdydd Sadwrn yma, bydd Cynorthwy-ydd Dysgu’r Glynn Vivian, Arwen Roberts, yn cynnal diwrnod crefftau galw heibio er mwyn i bobl leol sy’n frwdfrydig am grefftau arddangos eu sgiliau a dysgu gan grefftwyr eraill.

Cynhelir y Sesiynau Crefftau Traddodiadol Galw Heibio ddydd Sadwrn 8 Mawrth a dydd Sadwrn 5 Ebrill, o 11am tan 4pm yn y YMCA, Abertawe.

Whatever your craft – crochet, knitting, embroidery, smocking, hand quilting – come along to our informal, comfortable setting, where visitors are encouraged to work on craft projects with people interested in similar crafts, inspiring and motivating each other.

You don’t need to be an expert, as long as you have passion for making, or would like to learn a new skill, come and discover something new.

The craft drop-in will be available all day, from 11am – 4pm, and tea and coffee will be provided. Spend an hour or stay all day. Free, everyone welcome, no booking required. For more information call 01792 516900.

Full a full programme of activities, visit our website.Beth bynnag yw eich crefft – crosio, gwau, brodwaith, smocwaith, cwiltio â llaw – dewch draw i’n lleoliad anffurfiol a chyfforddus, lle anogir ymwelwyr i weithio ar brosiectau crefft gyda phobl sydd â diddordeb mewn crefftau tebyg, er mwyn iddynt ysbrydoli ac ysgogi ei gilydd.

Nid oes rhaid i chi fod yn arbenigwr, os ydych yn frwdfrydig am greu neu’n dymuno dysgu sgil newydd, dewch i ddarganfod rhywbeth newydd.

Bydd y sesiynau crefftau galw heibio ar gael drwy’r dydd, o 11am tan 4pm, a darperir te a choffi. Dewch am awr neu arhoswch drwy’r dydd. Mynediad am ddim, croeso i bawb ac nid oes angen neilltuo lle. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01792 516900.

I gael rhaglen lawn o weithgareddau, ewch i’n gwefan.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo