Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Gwobr Wakelin 2014

| 0 comments

Clare Woods, 'Untitled', 2009. Courtesy of the artist and Buchmann Galerie Berlin

Clare Woods, ‘Untitled’, 2009. Trwy garedigrwydd yr artist a Buchmann Galerie Berlin

Ymunwch a ni yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannu, Abertawe am osodiad eleni’r Wobr Wakelin ar ddydd Gwener 12 Medi am 6.30yp.

Cyflwynir Gwobr Wakelin eleni nos Wener 12 Medi yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe. Rhoddir Gwobr Wakelin yn flynyddol i artist o Gymru y prynwyd gwaith o’i eiddo ar gyfer casgliad parhaol Oriel Gelf Glynn Vivian. Ymhlith enillwyr y wobr yn y gorffennol mae Robert Harding, David Tress, Pete Davis, Craig Wood, David Garner, Tim Davies, Dick Chappell, Brendan Stuart Burns, Anthony Shapland, Catrin Webster, Jonathan Anderson, Meri Wells, David Cushway a Helen Sear.

Enillydd 2014 yw Clare Woods.

Hyfforddodd Clare Woods yn wreiddiol mewn cerflunio, ac ers hynny, mae wedi datblygu ei harfer fel paentiwr, gan seilio’i gwaith yn nhirwedd Cymru. Nes yn ddiweddar, roedd ei phaentiadau’n aml yn fawr mewn paentiau glos ac enamel. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi creu gwaith llai ar raddfa lai, gan ddefnyddiol olew ar alwminiwm. Mae’r gwaith newydd hwn yn ymddangos yn arddangosfa sylweddol gyntaf yr artist yng Nghymru, A Tree A Rock A Cloud, sy’n agor ar 6 Medi yn Oriel Davies, y Drenewydd. Felly, mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn falch o gyflwyno detholiad o baentiadau Clare yng nghyfrwng dyfrlliw i gyd-fynd â’i gwaith yn yr arddangosfa bwysig hon.

Ganwyd Clare Woods yn Southampton ym 1972 a chwblhaodd ei MA mewn Celf Gain yng Ngholeg Goldsmith, Llundain ym 1999 ar ôl cwblhau BA mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf Caerfaddon. Mae wedi arddangos ei gwaith yn helaeth yn y DU, Ewrop ac America a chynrychiolir ei gwaith fwyfwy mewn casgliadau sylweddol gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a brynodd Hill of Hurdles, 2010. Yn ddiweddar, cafodd arddangosfeydd unigol yn Southampton, Llundain, Wakefield, Copenhagen a Berlin.

Dewiswr eleni yw Amanda Farr, Cyfarwyddwr Oriel Davies, y Drenewydd. Mae Amanda wedi dewis gwaith Clare Woods oherwydd y cyfansoddiadau anhygoel sydd, yn aml, yn datgelu tensiwn rhwng ffurf solet a gwagle, gan chwarae â’r blaendir a’r cefndir, i osod sefyllfaoedd cywrain ac ansefydlog.

Meddai’r dewiswr Amanda Farr am y gwaith, “Wrth weithio gyda Clare Woods ar gyfer yr arddangosfa yn Oriel Davies, sylweddolais fod corff cyfan o ddyfrlliwiau gwefreiddiol a fyddai’n gweithio’n dda yng nghyd-destun casgliad Oriel Gelf Glynn Vivian, sy’n cynnwys traddodiad mor hir o dirluniau Cymreig anhygoel o’r ddeunawfed ganrif ymlaen. Ymddengys y byddai ychwanegu gwaith modern o’r 21ain ganrif yn ychwanegu cyfoethogrwydd a pherthnasedd i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. Rwy’n dwlu ar y dyfrlliwiau sy’n chwarae â’r goleuni a’r cysgodion, am eu lliwiau a’u bywiogrwydd, a’r cyffro o weithio mewn ffordd mor rhwydd a deinamig ar raddfa fawr.”

Meddai Clare Woods, “Ysbrydolwyd y dyfrlliwiau a fydd yn yr arddangosfa gan yr amser a dreuliais yn archwilio tirwedd Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, felly rwyf wrth fy modd y bydd fy ngwaith yn rhan o gasgliad cyhoeddus sylweddol yn Abertawe, ac rwy’n falch fy mod wedi cael fy newis. Mae Gwobr Wakelin yn rhoi cydnabyddiaeth a chyfleoedd i artistiaid fel fi sy’n gweithio yng Nghymru, a hoffwn ddiolch i’r trefnwyr am eu haelioni. Rwy’n siŵr y bydd llawer o artistiaid eraill yn cael eu cefnogi gan y wobr yn y dyfodol.”

Cyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian sy’n gyfrifol am weinyddu a chyd-ariannu’r wobr hon gyda chymorth ariannol hael er cof am Richard a Rosemary Wakelin, a oedd hwythau’n artistiaid ac yn gefnogwyr brwd i’r celfyddydau yn Abertawe. Meddai eu mab, Dr Peter Wakelin, “Mae’n bwysig i artistiaid ac amgueddfeydd eu bod yn ychwanegu gwaith cyfoes at gasgliadau’r dyfodol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyfeillion y Glynn Vivian am gefnogi’r wobr hon ac am helpu i gynnal enw’r oriel fel un o’r lleoedd gorau i weld celf o Gymru hyd yn oed yn ystod y cyfnod cau hwn ar gyfer gwaith gweddnewid sylweddol. Mae pobl bob amser yn synnu wrth glywed pa mor fach yw’r cyllidebau prynu ar gyfer orielau cyhoeddus yng Nghymru ac mae angen pob cymorth posib arnynt er mwyn cynrychioli celf Gymreig gyfoes yn eu casgliadau.”

Cyflwynir y wobr am 6.30pm, nos Wener 12 Medi yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Mynediad am ddim.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo