Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Celf gyda Chyfeillion

| 0 comments

Art With Friends Workshops, August 2014

Art With Friends Workshops, August 2014

Llyfr ar y cyd wedi’i baratoi gan blant 4-14 oed ar y cyd â Chymru’n Cofio.

I ddathlu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, cyflwynodd y Glynn Vivian gyfres o weithdai’n archwilio rôl yr artist yn ystod y rhyfel gan ddefnyddio gwaith o gasgliad yr oriel.

Cynhaliwyd y tri gweithdy i grwpiau oedran gwahanol rhwng 5 a 7 Awst 2014 yn ystod gwyliau’r haf ac roeddent yn cynnig sgiliau creadigol mewn barddoniaeth, graffeg, printio a dylunio.

Cefnogwyd y gweithdai gan Gyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian mewn menter newydd o’r enw ‘Celf gyda Chyfeillion’ a gynhaliwyd yn y YMCA, Abertawe.

Roedd y plant 4-7 oed wedi canolbwyntio ar gludwaith a lliw mewn gweithdy gyda’r artist Tom Goddard. Cafodd y plant dasg o ystyried naws a symudiad, yn benodol ‘A British tank’ gan Syr Muirhead Bone a Paul Nash, ‘Landscape of the Bagley Woods’. Roedd y grŵp yn gallu trafod y pwnc anodd drwy wrando ar glipiau radio hanesyddol yn ogystal â chlywed cerddi o’r cyfnod.

Yn y gweithdai i blant 8-11 oed, roedd y plant yn archwilio’r cymhelliant am ryfel yn ystod cyfnod o heddwch gan ddysgu amrywiaeth o dechnegau printio gyda’r artist Dan McCabe. Roedd y grŵp yn canolbwyntio ar waith gan gynnwys ‘Cavalry Crossing the Piave, 1918’ gan Martin Hardie a ‘Study of Soldiers’ gan Frank Brangwyn.

Gweithiodd Tracy Harris, awdur a bardd, gyda phlant 12-14 oed i ddyfeisio eu drama eu hunain y gwnaethant ei pherfformio ar ddiwedd y dydd. Roeddent wedi defnyddio dylanwadau megis ‘Mametz Wood’ gan Edward Handley-Read a cherdd epig David Jones, ‘In Parenthesis’.

Mae’r gwaith bellach wedi’i gasglu a’i gyflwyno mewn llyfr ar y cyd sydd ar gael i’w weld yma.

Rhân o raglen y Glynn Vivian Oddi ar y Safle oherwydd bod yr oriel ar gau ar gyfer gwaith adnewyddu.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo