Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Joan Sparkles yn y YMCA

| 0 comments

Joan Jones, Untitled (hag) 2014

Joan Jones, Untitled (hag) 2014

Ddydd Sadwrn yma bydd Joan Jones, artist preswyl presennol y Glynn Vivian yn ymddangos yn nigwyddiad Swansea Sparkle 2014, a drefnir gan Tawe Butterflies.

Y YMCA fydd yn cynnal y digwyddiad diwrnod cyfan o 12pm tan 4.30pm ac o 7pm tan yr hwyr sy’n cynnwys, stondinau, cerddoriaeth fyw, perfformiadau a mwy.
Yn ystod y dydd bydd Joan Jones yn lansio rhifyn newydd o’r cylchgrawn The Sexual Life of Stevie Smith (SLSS), traethawd/cerdd newydd sy’n myfyrio ynghylch plentyndod trawsrywiol Joan, gwrthod rhyweddu deuaidd a sut mae person yn gweithredu mewn cymdeithas sy’n bennaf “cis” – cynhwysir poster am ddim!

Dewch i weld stondin Joan a phrynu cylchgrawn am 50c.

Arhoswch yma tan 4pm pan fydd Joan yn perfformio gweithred fyw yn lle oddi ar y safle’r oriel ar y 3ydd llawr. Hoffai Joan eich annog i ddod wedi gwisgo fel eich ffantasi rhyw pennaf.

Mae gan Joan lawer mwy i’w gynnig ar gyfer y cyfnod preswyl sy’n parhau tan fis Chwefror 2015. Mae Joan ar hyn o bryd yn gweithio ar sengl Nadoligaidd a fydd ar gael i’w glywed yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae Joan yn gobeithio ffurfio band drwy weithio gyda grŵp LGBT y YMCA a bydd yn recordio yn yr wythnosau sydd i ddod.

Am ddigwyddiadau yn y Flwyddyn Newydd, gan gynnwys Stiwdio Agored Joan a disco dial Dydd San Ffolant, ewch i’n gwefan.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo