Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Tim y Glynn Vivian yn arddangos blaengaredd yn Nysgu’r Oriel

| 0 comments

Young Art Force - Gif drawing image

Young Art Force – Gif drawing image

Yr wythnos nesaf, bydd Cynhadledd Ryngwladol Engage 2014 yn dod i Leeds, i ddod â rhai o’r ymarferwyr a’r artistiaid mwyaf cyffrous o sector addysg yr oriel ynghyd.
Bydd cynrychiolwyr yn archwilio thema eang ac ysbrydolus blaengaredd ym maes addysg a dysgu mewn orielau, amgueddfeydd a’r celfyddydau gweledol.

Bydd y rhaglen yn ystyried addysg yn yr oriel, gan archwilio lle mae arfer wedi bod yn flaengar yn y gorffennol, yn y presennol a sut gall barhau i dorri tir newydd yn y dyfodol.
Bydd ffocws penodol ar botensial technolegau digidol i annog ffyrdd newydd o ymgysylltu â’r celfyddydau a syniadau, a thrafodaeth am bwysigrwydd blaengaredd ac addysg ar draws ffurfiau celf gwahanol.

Yn ystod y digwyddiad deuddydd, bydd Swyddog Dysgu a Chyfranogiad Oriel Gelf Glynn Vivian, Tom Goddard, a’r Cynorthwy-ydd Dysgu, Dan McCabe, yn cynnal sesiwn ymarferol – gan ddangos sut i greu Gif wedi’i animeiddio gan ddefnyddio gwaith o gasgliad yr oriel.
Mae Tom a Dan wedi bod yn defnyddio’r dechneg fel rhan o brosiect ‘Byddin Gelf yr Ifanc’ yr oriel, sy’n ysbrydoli pobl ifanc 14 i 25 oed i gysylltu â’r celfyddydau drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau celf.

Mae prosiect ‘Byddin Gelf yr Ifanc’ a ddechreuodd ym mis Ebrill 2014, yn rhan o raglen Momentwm engage Cymru i helpu pobl ifanc i gyflawni cam efydd yr Arts Award.
Mae’r Arts Award yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i gefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu creadigrwydd, eu sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu a’u galluogi i symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth.

Canmolwyd tîm y Glynn Vivian, ochr yn ochr â’r artist Anna Barratt gan Arts Award am y ffordd roeddent wedi herio safbwyntiau pobl ifanc, drwy roi amrywiaeth o brofiadau gwych o safon iddynt a chyfleoedd i ddysgu.

Cynhelir cynhadledd engage ddydd Llun a dydd Mawrth 10 ac 11 Tachwedd. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan engage www.engage.org/conference2014 neu dilynwch engage ar Twitter @engagevisualart#engconf1

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo