Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Richard Billingham: Ray

| 0 comments

Ray_Liz_STILL_lores

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn dangos gosodiad ffilm newydd pwysig gan Richard Billingham oddi ar y safle yn Ysgol y Tlodion, Abertawe. Daeth Billingham yn enwog yn y naw degau gyda’i ffotograffau hyfryd ac ysgytwol o’i deulu, y gwaith o’r enw Ray’s a Laugh. Yn Ray, gweler yr artist, Richard Billingham, yn dychwelyd i’r ffotograffau cynnar hyn a dynnodd o’i deulu i adrodd stori fydeang o wrthdaro, cariad a cholled. Weithiau’n synnu a llawn hiwmor annifyr, mae Ray yn ffilm am boen, gaethineb, unigrwydd a rheolaeth.

Ffilmiwyd Ray yn Cradley Heath, Gorllewin Canolbarth Lloegr, yn yr un bloc o dai lle magwyd Billingham. Gan ddefnyddio ffotograffau gwreiddiol yr artist fel cyfeiriad gweledol, mae’r ffilm yn dangos ymdeimlad a gwead ei fywyd teuluol yn y 1990au cynnar drwy set a ail-grewyd yn fanwl iawn.

Mae’r ffilm yn cynnwys Patrick Romer fel tad Billingham, Ray; Richard Ashton fel ei gymydog sy’n cyflenwi cwrw cartref, Sid, a Deidre Kelly, seren rhaglen ddogfen Sianel 4, ‘Benefit Street’, yn chwarae rhan gwraig wyllt Ray, Liz.

Mae Richard Billingham yn byw yn Abertawe. Ef oedd enillydd cyntaf Gwobr Ffotograffiaeth Deutsche Börse ym 1997 a chafodd ei enwebu am Wobr Turner yn 2001. Mae ei waith wedi’i gynnwys mewn sawl casgliad cyhoeddus rhyngwladol megis Amgueddfa Celf Fodern San Francisco, Amgueddfa Fetropolitan Efrog Newydd a’r Tate a’r V&A yn Llundain. Mae ganddo gadair athro ym Mhrifysgol Swydd Gaerloyw a Phrifysgol Middlesex.

Cyfarwyddwr: Richard Billingham
Cynhyrchydd: Jacqui Davies
Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth: Daniel Landin BSC

Cast
Ray: Patrick Romer
Liz: Deirdre Kelly
Sid: Richard Ashton

Cefnogir Ray gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, agnès b, FIDLab a Panavision, Prifysgol Swydd Gaerloyw ac Oriel Gelf Glynn Vivian.

Cynhyrchwyd gan Jacqui Davies. Drwy garedigrwydd Oriel Anthony Reynolds

Mae’r arddangosfa ar agor dydd Mercher – dydd Sadwrn 6 Mehefin – 18 Gorffennaf, 11yb – 4.30yp yn Ysgol y Tlodion, 1-2 Stryd Pleasant, Abertawe, SA1 5DS

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo