Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Celf gyda Chyfeillion: Teithiau Rhyfedd

| 0 comments

Ym mis Awst 2015, gwahoddwyd yr artist Rebecca Rendell gan Oriel Gelf Glynn Vivian i gynnal cyfres o weithdai wedi’u hysbrydoli gan deithiau Richard Glynn Vivian, sylfaenydd yr oriel, ac artistiaid eraill o Gymru. Cynhaliwyd y gweithdai ar gyfer plant 5-12 oed rhwng 18 ac 20 Awst 2015 yn ystod gwyliau ysgol yr haf gan gynnig gweithgareddau creadigol i gyfranogwyr mewn adrodd straeon a chreu lluniau.

Rebecca Rendell, Art with Friends: Curious Journeys, August 2015

Rebecca Rendell, Art with Friends: Curious Journeys, August 2015

Cefnogir y gyfres o weithdai ‘Celf gyda Chyfeillion’ gan Gyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian ac fe’i cynhaliwyd yn YMCA Abertawe. Clywodd y cyfranogwyr ddetholiad o straeon o deithiau ac anturiaethau artistig ac fe’u hanogwyd i rannu eu hatgofion a’u ffantasïau eu hunain ynglŷn â theithio trwy eiriau a lluniau.

Rebecca Rendell, Art with Friends: Curious Journeys, August 2015

Rebecca Rendell, Art with Friends: Curious Journeys, August 2015

 

 

 

Wedi’i ysbrydoli gan gabinetau trugareddau poblogaidd cyfnod y Dadeni a gwaith cydosod Joseph Cornell, creodd pob plentyn ei amgueddfa fach neu ei flwch atgofion ei hun, gan ddefnyddio technegau darlunio, paentio, gludwaith a cherflunio. Roedd y blychau atgofion wedi’u llenwi â chofroddion teithio a straeon hwyl a’u pentyrru ynghyd i greu un cabinet trugareddau mawr. Mae detholiad o ddelweddau o’r blychau atgofion wedi cael ei greu a’i gyflwyno gan Rebecca mewn animeiddiad y gellir ei weld yma.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo