Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Ysgol Gyfun Gwyr: Prosiect Assemblage

| 0 comments

Ym mis Ebrill 2015, dechreuodd Oriel Gelf Glynn Vivian, fel rhan o’i rhaglen ysgolion uwchradd 4Site, brosiect 10 wythnos gyda grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 10 o Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe.

Ysgol Gyfun Gwyr: Assemblage Project

Ysgol Gyfun Gwyr: Prosiect Assemblage

Gan weithio gyda’r artist a’r cerflunydd Ami Marsden, ymgymerodd y disgyblion â Phrosiect Cydosod Cerflun. Dechreuodd y prosiect gyda chyflwyniad i gyfosod (ffurf ar gerflunio lle caiff eitemau wedi’u “darganfod” eu trefnu i greu gwaith celf) a daeth i ben gyda phob disgybl yn creu darn pwrpasol o waith. Wedi’u hysbrydoli gan eu hymchwil eu hunain a gwaith artistiaid cyfosod, roedd gwaith y disgyblion yn cynnwys gwaith celf wedi’i gerflunio ac wedi’i arlunio, darnau 3D annibynnol, gwaith wedi’i ddarganfod ac wedi’i uwchgylchu a hyd yn oed rhai darnau mecanyddol a symudol.

Bu’r disgyblion yn gweithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau a gasglwyd, gan archwilio’r ffordd orau a mwyaf creadigol o’u trosi ac arbrofi gyda chyfansoddi a threfnu’r deunyddiau. I rai disgyblion, roedd cael eu cyfyngu i ddeunyddiau penodol yn lle bod yn rhydd i ddewis eu deunyddiau yn heriol. Fodd bynnag, cawsant gymorth a chefnogaeth i ddygymod â hyn.

Meddai’r artist Ami Marsden, ‘Cefais fy synnu gan y disgyblion gyda’u meddwl aeddfed a blaengar, a’u syniadau gwleidyddol am sut i fynd ati gyda’r thema a ddewiswyd ganddynt. Dangosodd llawer sgiliau ymarferol a gweledigaeth wych.’

Ysgol Gyfun Gwyr: Assemblage Project

Ysgol Gyfun Gwyr: Prosiect Assemblage

Ysgol Gyfun Gwyr: Assemblage Project

Ysgol Gyfun Gwyr: Prosiect Assemblage

Ysgol Gyfun Gwyr: Assemblage Project

Ysgol Gyfun Gwyr: Prosiect Assemblage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansiodd Oriel Gelf Glynn Vivian raglen ysgolion uwchradd 4Site yn ôl ym mis Ionawr 2014. Nod y rhaglen yw rhoi cyflwyniad anffurfiol a chyffrous i ddisgyblion ac athrawon i’n horiel gelf yn y ddinas trwy’r arddangosfeydd cyfoes a hanesyddol, casgliad yr oriel, a rhannu hanes yr oriel a’i sefydlwr, Richard Glynn Vivian. Cyflwynir y rhaglen gan ymarferwyr cyfoes, proffesiynol o bob disgyblaeth, gan gynnwys paentio, cerddoriaeth, drama a cherflunio.

Mae rhaglen ysgolion uwchradd 4Site Oriel Gelf Glynn Vivian wedi datblygu ac, erbyn hyn, rydym yn gweithio gydag ysgolion uwchradd dethol ar brosiectau penodol. Roedd gan y disgyblion yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe, fel grwpiau ysgol eraill, dymor i gwblhau prosiect o’u dewis gydag artist. Mae’r oriel yn gweithio mewn partneriaeth ac ymgynghoriad â’r athrawon a’r myfyrwyr i ddarparu canlyniadau o safon i bawb sy’n cymryd rhan.

Cyn ailagor yr oriel, rydyn ni’n ystyried newid a datblygu’n rhaglen ysgolion uwchradd ymhellach, felly os oes gennych syniad ar gyfer prosiect, mae croeso i chi gysylltu â ni am drafodaeth.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo