Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Dysgu Arobryn

| 0 comments

Ddydd Iau 19 Tachwedd 2015, derbyniodd Daniel McCabe, Cynorthwy-ydd Dysgu Oriel Gelf Glynn Vivian, Wobr Marsh er Rhagoriaeth yn Addysg Orielau, sy’n dathlu gwaith caled ac ymroddiad cydweithwyr sy’n gweithio ym maes addysg orielau, amgueddfeydd a chelf gweledol.

Enwebwyd Daniel gan Tom Goddard, Swyddog Dysgu a Chyfranogiad Oriel Gelf Glynn Vivian, a dynnodd sylw at ei waith gyda Chlwb Celf Dydd Sadwrn i’r Teulu lle arweiniodd raglen gynnwys gynhwysfawr ar gyfer plant 3-14 oed a’u teuluoedd, trwy gyd-greu llyfr comics, ffilm wedi’i hanimeiddio a gêm gyfrifiadur wedi’u seilio ar fywyd sylfaenydd yr oriel, Richard Glynn Vivian.

Meddai Tom Goddard, “Mae Daniel yn rhannu egwyddorion yr oriel o gynnwys yr holl gyfranogwyr yn y broses o ddatblygu ein rhaglenni a’u dysg eu hunain, gan eu galluogi i gymryd cyfrifoldeb, ymgysylltu a chael eu grymuso.”

“Mae ymagwedd ymroddedig a hyblyg Daniel wedi ysbrydoli plant, pobl ifanc a theuluoedd ar y cyd wrth gyflawni, mewn modd cymeradwy a didaro, y dasg letchwith o weithio oddi ar y safle yn ystod y gwaith i ailddatblygu’r oriel.”

Mae’r enillwyr yn derbyn £500 i’w wario ar eu datblygiad proffesiynol a hon oedd y flwyddyn gyntaf i’r gwobrau fod yn agored i gydweithwyr y tu allan i’r DU. Mae Daniel yn bwriadu defnyddio’r wobr i ddatblygu ei sgiliau digidol naill ai mewn rhaglennu neu mewn codio i’w alluogi i ysbrydoli pobl ifanc yn effeithiol i gysylltu â thechnoleg ddigidol.
Daniel yw’r ail aelod o dîm dysgu Oriel Glynn Vivian i ennill y wobr hon, gyda Tom Goddard hefyd yn derbyn y wobr yn 2011.

2015 Marsh Award Excellence Gallery Education winners group Credit Nikki Grout

2015 Marsh Award Excellence Gallery Education winners group Credit Nikki Grout

Meddai Jane Sillis, Cyfarwyddwr engage, “Dyma’r bumed flwyddyn i engage ddathlu cyflawniadau cydweithwyr trwy Wobrau Marsh er Rhagoriaeth yn Addysg Orielau, ac rydym wrth ein boddau i gyflwyno gwobr newydd yn 2015 i gydweithwyr y tu allan i’r DU. Fel arfer, bu safon yr enwebiadau gan unigolion ar bob cam o’u gyrfaoedd, gan weithio ar eu liwt eu hunain ac fel cyflogeion ar draws y DU ac yn rhyngwladol, yn creu argraff enfawr ar y panel.”

Ariennir y gwobrau gan Ymddiriedolaeth Marsh Christian a’u rheoli gan engage, y sefydliad cefnogi ac eirioli ar gyfer addysg orielau sydd â’r nod o gynyddu mynediad i’r celfyddydau gweledol. Mae’r gwobrau’n agored i gydweithwyr sy’n gweithio mewn orielau a sefydliadau celfyddydau gweledol, a gwahoddir cydweithwyr i enwebu cydweithwyr haeddiannol bob haf. Eleni derbyniodd pum unigolyn wobrau, a gyflwynwyd gan Stephen Allen, Pennaeth Dysgu a Rhaglenni, National Museums Scotland a Brian Marsh OBE, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Marsh Christian, yn ystod cynhadledd ryngwladol flynyddol engage yn Glasgow.
Caiff y rhaglen ar gyfer Gwobrau Marsh y flwyddyn nesaf ei chyhoeddi ar wefan engage yng ngwanwyn 2016.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.engage.org

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo