Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Meddyliau Creadigol, Dwylo Creadigol

| 0 comments

Mae arddangosfa o waith celf a grëwyd gan gyfranogwyr o raglenni dysgu Glynn Vivian Oddi Ar y Safle i’w gweld ar hyn o bryd yn Creative Bubble ar Stryd Craddock yng nghanol dinas Abertawe.

Creative Minds, Creative Hands, 12 -14 January 2016

Creative Minds, Creative Hands

Caiff y gwaith ei arddangos rhwng dydd Mawrth 12 a dydd Iau 14 Ionawr, 2016, ac mae i’w weld bob dydd rhwng 10am a 3pm.

Crëwyd y gwaith celf mewn partneriaeth rhwng Oriel Gelf Glynn Vivian a grwpiau gwasanaeth dydd Cyngor Abertawe yng Ngorseinon, Abergelli a Toronto Place, Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion yn Abertawe a Dosbarth Celf Prynhawn Dydd Mercher i Oedolion Oriel Gelf Glynn Vivian. Yn yr arddangosfa hon mae’r cyfranogwyr yn rhannu’r gwaith maent wedi’i gynhyrchu fel rhan o raglen ddysgu oddi ar safle’r oriel yn YMCA Abertawe a Chyfeillion y Deillion Abertawe a’r Cylch.

Gwasanaeth Dydd Abertawe

Mae’r grwpiau gwasanaeth dydd wedi bod yn arwain eu sesiynau celf eu hunain gyda chymorth ac anogaeth yr artist Sheree Murphy. Cynhaliwyd y sesiynau fel sbardun er mwyn annog gallu sythweledol y cyfranogwyr i archwilio’u diddordeb ynglŷn â chreu celf a chrefft. Archwiliwyd nifer o dechnegau amrywiol – darlunio, paentio a gludwaith – gyda chyfryngau amrywiol: acrylig, inc, siarcol, pasteli a phensiliau.

Bu’r cyfranogwyr yn annog ac yn ysbrydoli’i gilydd trwy rannu’r gwaith a gynhyrchwyd ganddynt. Wrth i’r sesiynau fynd yn eu blaenau, datblygodd hyder pob unigolyn, a gwelwyd hyn trwy ei ddarganfyddiad o gelfyddyd a datblygiad yr adnoddau a’r technegau a ddefnyddiwyd ganddynt, o fraslunio yn eu llyfrau braslunio i baentio a thynnu llun ar bapur mawr a chynfas. Mae’r cyfranogwyr wedi archwilio themâu amrywiol: hanes yr henfyd, straeon teulu, teithio, hanes lleol, diddordebau diwylliannol a natur.

Warren le Geyt

Warren le Geyt, Ink on paper, 2015

Dosbarth Celf Prynhawn Dydd Mercher i Oedolion

Mae’r grŵp wedi bod yn ymchwilio i dechnegau dyfrlliw cyfoes gyda’r artist Anna Barratt.
Daw ysbrydoliaeth o wahanol fathau o gelf weledol gan artistiaid cyfoes, arddangosfeydd, ffilm ac arfer ac ymchwil presennol Anna, sydd wedi gweithredu fel sbardun, gan wthio ffiniau ac annog y grŵp i arbrofi a defnyddio cyfryngau dyfrlliw a gludwaith mewn modd newydd.

Ailddarganfod Creadigedd: Grŵp Deillion Abertawe

Archwiliad o gelf synhwyraidd gydag unigolion â nam synhwyraidd ar y golwg. Mae’r grŵp wedi bod wrthi’n archwilio deunyddiau a thechnegau gwahanol, megis plethu helyg, defnyddio clai, ffeltio a britho, gan ddefnyddio synnwyr cyffyrddiad a chlyw i drin y deunyddiau er mwyn creu celf a chrefft hardd a chyffyrddol.

Sylvia Nicholson Wool Felt, 2015

Sylvia Nicholson, Wool Felt, 2015

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, ewch i www.orielglynnvivian.org neu ffoniwch 01792 516900.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo