Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Y Prosiect Llyfr

| 0 comments

Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Ymunwch a ni ar ddydd Gwener 12 Ionawr, 6-8yp am ddadorchuddio’r arddangosfa ‘r Prosiect Llyfr yn yr Ystafell, Ddarllen, Adeilad Alex, Coleg Celf Abertawe (PCYDDS).

Mae’r Prosiect Llyfr yn cyflwyno gwaith sydd ar y gwell gan wyth artist a gomisiynwyd er mwyn myfyrio ar orffennol, presennol a dyfodol yr Oriel yn ystod yr adeg hon o ailddatblygu ac adnewyddu. Gan gynnwys artistiaid Eva Bartussek, Paul Duerinckx, Richard Higlett, Anthony Shapland, Adele Vye, Simon Whitehead, Barnaby Oliver a Craig Wood , bydd y gweithiau celf yn yr arddangosfa hon yn cael eu hymgorffori i lyfr artistiaid, i’w gynhyrchu cyn i’r Glynn Vivian ailagor yn hwyrach eleni.

Wedi’i gyflwyno yng nghyd-destun Ystafell Ddarllen yr hen lyfrgell, sef Coleg Celf Abertawe bellach, mae’r gwaith yn rhoi cipolwg unigryw i’r ddogfennaeth, y straeon a’r delweddau a gynhyrchwyd gan yr artistiaid. Mae pob un o’r artistiaid wedi cymryd llwybr gwahanol wrth archwilio i hanes a straeon am yr Oriel dros amser.

Mae artistiaid Prosiect y Llyfr yn cyflwyno ystod amrywiol o ymagweddau, gan gynnwys portread ffotograffig ‘y tu ôl i’r llenni’ gan Eva Bartussek, sy’n dechrau wrth i staff yr Oriel bacio’n ofalus y miloedd o wrthrychau yn y Casgliad, ac yn parhau drwy gyfnod taith yr Oriel oddi ar y safle.

Mae Paul Duerinckx wedi dogfennu ailddatblygiad yr Oriel, a’r bobl sydd wedi gweithio i adnewyddu ac atgyweirio’r Oriel.  Mae gwaith Richard Higlett yn cynnwys teipiau wedi’u creu gan ddefnyddio llawysgrifen yr adeiladwyr a chydweithwyr eraill, gan adlewyrchu ar gyfraniad yr holl unigolion a oedd yn rhan o’r broses.

Mae gwaith Anthony Shapland [saib] Astudiaeth Amser a Symudiad yn cymryd ei deitl o astudiaethau Gilbreth ar weithwyr yn symud. Roedd y ffilmiau hyn yn gatalydd ar gyfer newid, ac mae’r  ffilm penodol hon yn dogfennu’r chwe mis diwethaf cyn i’r Oriel gael ei throsglwyddo ar gyfer ei hailddatblygu.

Daeth gwaith sain Simon Whitehead o gyfarfod â’r cerflun, Pan Dormant (Pan yn cysgu), sy’n gorwedd, wedi’i lapio’n ddiogel, yn nhŷ boeler yr Oriel. Mae’r cerflun yn dyddio o 1832, gan yr artist Ffrengig Sylvestre Joseph Brun (1792 – 1855).  Mae’r darn sain newydd sy’n dilyn, Pan yn dihuno, yn ddarn ar y cyd gan Simon a Barnaby Oliver a’r pibydd Ceri Rhys Matthews, wrth i Pan gael ei bibo allan o adeilad yr Oriel.

Mae’r artistiaid Adele Vye a Craig Wood yn archwilio ac yn myfyrio ar etifeddiaeth Abertawe o’i gorffennol diwylliannol a Richard Glynn Vivian.  Mae Adele Vye’n edrych ar y syniad o etifeddiaeth, a’r hyn rydym yn ei adael ar ôl, wrth iddi ymchwilio i orffennol diwydiannol yr Oriel ac Abertawe. Mae Craig Wood wedi creu ymateb cyfoes i sylfaenydd yr Oriel, Richard Glynn Vivian, a cholled ei olwg a yrrodd Glynn Vivian i adeiladu’r Oriel a rhoi ei gasgliad i bobl Abertawe.

Gyda’i gilydd, mae’r gweithiau hyn sydd ar y gweill yn creu dogfen unigryw o’r Oriel yn ystod y cyfnod yma o drawsnewid, a byddant yn ffurfio’r  llyfr, i’w gyhoeddi yn y man. Bydd yna hefyd gyfle i edrych ar y cynlluniau pensaernïol ar gyfer yr Oriel.

Arddangosfa’r Glynn Vivian Oddi Ar y Safle mewn partneriaeth â Choleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo