Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Anhysbys

| 0 comments

Mae arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) ar agor yn yr Ystafell Wen yn Theatr y Grand Abertawe. Bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd 10am – 5pm tan ddydd Gwener, 29 Ebrill.

DSC_1565

Anhysbys: Arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol

Ym mis Ionawr 2016, dechreuodd Oriel Gelf Glynn Vivian, fel rhan o’i rhaglen ysgolion uwchradd oddi ar y safle, brosiect 10 wythnos gyda grŵp o fyfyrwyr o’r adran Sgiliau Byw’n Annibynnol (SBA) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Ar gampws Tŷ Coch Coleg Gŵyr Abertawe, mae’r adran SBA yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau wedi’u haddasu i fyfyrwyr ag anghenion dysgu arbenigol.

Mae’r arddangosfa Anhysbys yn canolbwyntio ar y gwaith y mae’r myfyrwyr wedi’i greu yn ystod y prosiect ac mae’n seiliedig ar themâu eithrio cymdeithasol, ystrydebau a rhagfarn. Wedi’i hysbrydoli gan waith yr artistiaid Paul Peter Piech, Shani Rhys James a Banksy, mae’r myfyrwyr wedi creu cyfres o argraffiadau, paentiadau a ffotograffau i ymateb i’r pynciau sensitif hyn.

Trwy gydol y prosiect, mae’r grŵp wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r artist Mary Passmore i ymateb i’r themâu hyn ac, wrth wneud hynny, maent wedi penderfynu aros yn anhysbys o ran eu barn, eu pryderon a’u negeseuon unigol.

DSC_1563

Anhysbys: Arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol

GC Ex

Anhysbys: Arddangosfa Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol

 

 

 

 

 

 

Lansiodd Oriel Gelf Glynn Vivian raglen oddi ar y safle ddynodedig ar gyfer ysgolion uwchradd yn ôl ym mis Ionawr 2014. Nod y rhaglen yw rhoi cyflwyniad anffurfiol a chyffrous i ddisgyblion ac athrawon i’n horiel gelf yn y ddinas trwy’r arddangosfeydd cyfoes a hanesyddol, casgliad yr oriel, a rhannu hanes yr oriel a’i sefydlwr, Richard Glynn Vivian.

Cyflwynir y rhaglen gan ymarferwyr cyfoes, proffesiynol o bob disgyblaeth, gan gynnwys paentio, cerddoriaeth, drama a cherflunio.

Ers 2014, mae rhaglen ysgolion uwchradd oddi ar y safle Oriel Gelf Glynn Vivian wedi datblygu ac, erbyn hyn, rydym yn gweithio gydag ysgolion uwchradd dethol ar brosiectau penodol. Roedd gan fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe, fel grwpiau ysgolion eraill, dymor i gwblhau prosiect o’u dewis gydag artist. Mae’r oriel yn gweithio mewn partneriaeth â’r athrawon a’r myfyrwyr ac yn ymgynghori â hwy er mwyn rhoi sgiliau creadigol newydd a phrofiadau cyffrous i’r cyfranogwyr.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cynllun ac am gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth gychwynnol, ffoniwch Charlotte Thomas ar 01792 516900, neu e-bostiwch Charlotte.Thomas@swansea.gov.uk.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo