Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Neges gan y Cyfeillion – Helpwch y Glynn Vivian i ddathlu!

| 0 comments

Blog gwadd gan gadeirydd Cyfeillion y Glynn Vivian, Andrew Green

Pan fydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn ailagor yn yr hydref, bydd Abertawe gyfan yn llawenhau.  I ddathlu, ac i helpu’r oriel i wneud y mwyaf o’i chyfleoedd newydd, mae Cymdeithas Cyfeillion y Glynn Vivian wedi lansio ymgyrch gyhoeddus arbennig i godi arian – cronfa ‘Glynn Vivian 2016’.

Gobeithir codi dros £50,000 a rhoddir yr arian i’r oriel i helpu i ehangu ei rhaglenni dysgu, cadwraeth a chyhoeddusrwydd.

Celf gyda Chyfeillion: Teithiau Rhyfedd, Awst 2015

Celf gyda Chyfeillion: Teithiau Rhyfedd, Awst 2015

Yn ogystal â’r ymgyrch codi arian, mae’r Cyfeillion yn trefnu Arwerthiant Celf a gynhelir am bythefnos yr haf hwn.  Byddant yn gofyn i sawl artist lleol gyfrannu gwaith i’w werthu er mwyn codi arian ar gyfer yr ymgyrch.

Caiff y gwaith celf ei arddangos mewn arddangosfa yn Theatr y Grand o 19 i 29 Gorffennaf a bydd modd ei weld ar-lein hefyd.  Ar 29 Gorffennaf, cynhelir arwerthiant mawr yn Theatr y Grand gyda’r arwerthwr gwadd a chefnogwr yr ymgyrch, Kevin Johns, yn cyflwyno. Caiff y gwaith ei werthu i’r cynigydd uchaf a bydd yr holl elw’n mynd i gronfa ‘Glynn Vivian 2016’. Mae croeso i bawb ac rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â ni am y digwyddiad difyr hwn.

Os hoffech wneud cyfraniad i’r gronfa – croesewir pob cyfraniad, boed yn fawr neu’n fach – mae’n hawdd gwneud hynny mewn ychydig funudau’n unig.  Ewch i wefan y Cyfeillion a chyfrannu drwy drosglwyddiad banc neu drwy JustGiving.  A chofiwch ddod i’r arwerthiant.

Helpwch i gefnogi celf, artistiaid a’ch cymuned.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo