Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Arddangosfa Haf ac Arwerthiant Cyfeillion y Glynn Vivian

| 0 comments

FGVbanner1 (2)

Cynhelir arwerthiant o baentiadau gan artist blaenllaw Abertawe yn Theatr y Grand Abertawe o 7yp ddydd nos Wener 29 Gorffennaf, a drefnwyd gan Gyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian. Mae gennych chi gyfle i addurno’ch tŷ neu i’ch busnes â gwaith celf arbennig wrth gefnogi un o atyniadau eiconig Abertawe ar yr un pryd.
DSC_1766

Bydd yr arwerthiant yn nodi diwrnod olaf arddangosfa o baentiadau artistiaid lleol a gynhelir ar hyn o bryd ar drydydd lawr y theatr. Bydd yr arian a godir o’r arwerthiant yn cefnogi Oriel Gelf Glynn Vivian gyda’i gwaith addysg a chadwraeth pan fydd yr atyniad a redir gan Gyngor Abertawe yn ailagor i’r cyhoedd yn yr hydref.

Meddai Andrew Green, Cadeirydd Cyfeillion y Glynn Vivian, “Gellir dadlau mai Abertawe yw prif ganolfan Cymru o ran artistiaid gweledol heddiw. Mae’r arwerthiant yn gyfle unigryw i weld gwaith gan artistiaid sefydledig ac egin artistiaid modern, ac i’w casglu am brisiau gwirioneddol gystadleuol.”

Meddai Glenys Cour, un o’r artistiaid a gynrychiolir yn y sioe, “Mae gan yr oriel holl gyfleusterau a chyfarpar yr 21ain ganrif sy’n hanfodol yn ddinas fel Abertawe, ond rhaid talu am y rhain. Mae’r arwerthiant yn gyfle gwych i roi’n hael a chwarae rhan yn ddyfodol diwylliannol Abertawe.”

DSC_1763

Mae prosiect ailddatblygu gwerth miliynau o bunnoedd a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Cronfa  Dreftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Abertawe wedi cael ei gyflawni yn Oriel Gelf Glynn Vivian.

Mae’r prosiect ailddatblygu’n cynnwys ystafell ddarlithio newydd yn ogystal â mannau cadwraeth, llyfrgell, arddangos, dysgu a chymunedol. Bydd storfa gasglu newydd hefyd ar gyfer y casgliad celf yn ogystal â mynedfa cwbl hygyrch sy’n golygu y bydd mwy o bobl nag erioed yn gallu mwynhau gwell mynediad i’r gweithiau celf. Bydd estyniad cyfoes newydd yn cysylltu â’r adeiladau hanesyddol, gan gynnwys yr oriel restredig gradd dau sy’n dyddio o 1911 ac sydd wedi elwa o  waith adfer cyflawn a gwelliannau i gyfleusterau a mynediad. Bydd hyn i gyd yn sicrhau bod Oriel Gelf Glynn Vivian yn barod am yr 21ain ganrif. Mae gwaith arall sy’n cael ei wneud i baratoi ar gyfer ailagor y Glynn Vivian yn cynnwys gosod gweithiau celf a fydd yn rhan o arddangosfeydd ac arddangosiadau cyhoeddus yn fuan. Mae mannau dysgu, siop a chaffi hefyd yn cael eu gosod er mwyn cynnig profiad ymweld newydd i gymunedau yn Abertawe ac ar draws Cymru.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo