Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Ailddatblygiad

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian ar gau ar hyn o bryd ar gyfer prosiect ailddatblygu sylweddol i gynnal a chadw isadeiledd yr adeilad gwreiddiol o 1911 ac i wella mynediad i’r cyhoedd i gyd.

Ariennir y prosiect gan grant Llywodraeth Cymru yn ogystal â chyfraniadau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Dinas a Sir Abertawe. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri hefyd wedi cyfrannu at y prosiect trwy grant i archwilio cymynrodd wreiddiol Richard Glynn Vivian a chasgliad hanesyddol yr Oriel.

 

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn un sylweddol ac yn golygu y bydd yr oriel ar gau i’r cyhoedd drwy’r cyfnod adnewyddu.

Mae gwaith strwythurol eisoes wedi dechrau a bydd rhaglen Glynn Vivian Oddi ar y Safle yn darparu gweithgareddau a digwyddiadau dros dro.

Bydd yr ailddatblygu’n cynnwys:

• Gwaith cadwraeth i’r adeilad Gradd II* rhestredig a agorwyd ym 1911

• Mynedfa newydd a siop ar lefel y stryd

• Ail-ddylunio estyniad yr oriel a adeiladwyd ym 1974 ac adeiladu strwythur cysylltu gwydr newydd

• Lifft newydd i bobl i ganiatáu mynediad llawn i’r holl arddangosfeydd a’r orielau casgliadau ac i
bob cyfleuster addysg ac astudio yn ogystal ag ardaloedd eraill

• Mwy o le i ddangos casgliadau ac arddangosfeydd

• Ardal storio a chadwraeth fwy hwylus er mwyn datblygu casgliadau yn y dyfodol

• Ardaloedd technegol newydd a swyddfeydd gweinyddol

• Adnewyddu’r ystafell addysg bresennol a gwella’r cyfleusterau i weithio gyda cholegau ac ysgolion a’n        cyfranogwyr

• Darlithfa ac ystafell gymunedol newydd

• Llyfrgell a chanolfan archifau pwrpasol at ddibenion ymchwil ymwelwyr

• Ardal gymdeithasol newydd gyda lluniaeth a mynediad wi-fi

Mae’r oriel yn parhau i gyflwyno rhaglen gyhoeddus gyffrous oddi ar y safle sy’n cynnwys arddangosfeydd, gweithio gyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau ar gael yn ein safle oddi ar y safle yn y YMCA, Ffordd y Brenin, Abertawe.

Mae ein rhaglen 4Site lwyddiannus yn parhau mewn ysgolion ac mae ein tîm yn paratoi rhaglenni ar gyfer ailagor yr oriel.

I gael gwybodaeth am ein holl raglenni oddi ar y safle, ewch i’n gwefan am y diweddaraf.

Os oes mwy o ymholiadau gennych, cysylltwch â Laura Sims, Swyddog Marchnata – Datblygu Cynulleidfa, drwy ffonio 01792 516900 neu e-bostio Laura.Sims@swansea.gov.uk.

Bydd hwn yn gyfnod diddorol a chyffrous i’r oriel, a gyda’ch cymorth chi, gobeithiwn y gallwn barhau i ddatblygu a thyfu i sicrhau bod Oriel Glynn Vivian yn parhau i ffynnu er mwyn cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Jenni Spencer-Davies

Curadur – Oriel Gelf Glynn Vivian

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo