Oriel Gelf Glynn Vivian: blog

Gweithgareddau

Ionawr

Artist Preswyl: Joe Dunthorne
Mis Ionawr i fis Mawrth

Mae rhaglen Artist Preswyl Oriel Gelf Glynn Vivian yn gyfle i’r gymuned ryngweithio, cyfnewid a gweithio gydag artist, ac i artistiaid fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Llun: Angus Muir, 2011

Llun: Angus Muir, 2011

Cafodd Joe Dunthorne ei eni a’i fagu yn Abertawe. Cafodd ei nofel gyntaf, Submarine, ei chyfieithu i 16 iaith a’i haddasu ar gyfer ffilm a gafodd ei chyfarwyddo gan Richard Ayoade a’i chynhyrchu gan Ben Stiller. Cafodd ei lyfryn barddoniaeth cyntaf ei gyhoeddi gan Faber and Faber. Cyhoeddwyd ei ail nofel, Wild Abandon, yn 2012 ac enillodd y Wobr Encore. Mae ei straeon wedi cael eu cyhoeddi yn y Paris Review, McSweeney’s a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer The Sunday Times.

 

Chwefror

Gweithdy

Gweithdai Dydd Sadwrn i’r Teulu, gyda’r artist Dan McCabe. Dydd Sadwrn 6 Chwefror, 10am – 1pm, YMCA, Abertawe, 4-13 oed.Saturday Family Workshops

Ymunwch â’n grŵp Gweithdy Dydd Sadwrn i’r Teulu poblogaidd am gyfres o weithdai creadigol llawn hwyl.

Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn. Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan geisio dod i’r ddwy sesiwn. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein.

 

Arddangosfa

Prosiect Llyfrau’r Glynn Vivian: Trawsnewid

Rhagarddangosfa 12 Chwefror, 6-8yp

13 – 26 Chwefror, Ystafell Ddarllen, Adeilad ALEX

Image: Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Image: Eva Bartussek, GV.2012.02.20, 2012, All images are courtesy of the artist

Dydd Llun –  ddydd Gwener,  12 – 4.30yp
Dydd Sadwrn 10yb – 4.30yp

Eva Bartussek, Paul Duerinckx, Richard Higlett, Anthony Shapland, Adele Vye, Simon Whitehead, Bedwyr Williams, Craig Wood

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian wedi comisiynu wyth artist i ymateb i’r oriel a’i hystyried yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid ac adnewyddu mewn perthynas â’i gorffennol, y presennol a’r dyfodol, a chyd-destun ehangach yr oriel yn Abertawe wrth gwrs.

 Bydd y gwaith a gaiff ei gynnwys yn yr arddangosfa hon yn rhoi cipolwg unigryw i’r dogfennau, y straeon a’r lluniau y mae’r artistiaid wedi’u creu. Caiff y gwaith hwn ei gynnwys mewn llyfr sy’n trafod y cyfnod hwn o drawsnewid.

Cynhelir cyfres o sgyrsiau dros bythefnos i gyd-fynd â’r gwaith.

 

Digwyddiad

Grŵp y Tegell Du, nos Fawrth 9 & 23 Chwefror, 5 – 7pm, YMCA, Abertawe. Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed

Gŵyl Olion 2015

Gŵyl Olion 2015

Mae Grŵp y Tegell Du am recriwtio tîm o bobl ifanc sydd â diddordeb mewn archwilio posibiliadau artistig newydd wrth i ni nesáu at ailagoriad yr oriel yn 2016.

Drwy weithio gydag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol byddwch yn ymchwilio ac yn datblygu’ch prosiectau eich hunain mewn cyfres o weithdai creadigol ymarferol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn rhan o Grŵp y Tegell Du, e-bostiwch ein Cynorthwy-ydd Dysgu Daniel McCabe yn daniel.mccabe@swansea.gov.uk gyda datganiad byr am pam yr hoffech gymryd rhan ynghyd â’ch enw, eich oed a’ch côd post.

Nid oes rhaid cael unrhyw brofiad neu wybodaeth flaenorol, ond mae’n rhaid i chi deimlo’n frwdfrydig dros gelf a bod yn awyddus i roi cynnig ar bethau newydd. Darperir yr holl ddeunydd a chyfarpar.

 

Gweithdy

Symud Creadigol a Gwneud Marciau, gyda’r artist dawns, Catherine Bennet, a’r artist, Arwen Roberts. Dydd Sadwrn 13 Chwefror, 10.30am – 4pm, YMCA, Abertawe.Creative Movement and Mark Making_1

Gweithdy yw hwn i archwilio potensial symud ein cyrff, potensial creadigol ein meddyliau a chofnodi hyn gan ddefnyddio nodwydd ac edau. Byddwn yn canolbwyntio ar allu naturiol ein corff, felly mae’r gweithdy’n addas ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad o ddawns.

16+ oed. Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan ddod i’r ddwy sesiwn. Dewch â chinio pecyn ar gyfer gweithdai diwrnod llawn. Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org.

 

Gweithdy

Gweithdai Hanner Tymor Mis Chwefror, Dydd Mawrth 16 Chwefror a dydd Mercher 17 Chwefror, 11am – 4pm, YMCA, Abertawe. 9-14 oed.

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl a greodd gymeriadau mwyaf anghyffredin a bythgofiadwy llenyddiaeth plant â’i ddychymyg diddiwedd.

“Os nad ydych yn credu mewn hud, ni fyddwch byth yn dod o hyd iddo.” – Roald Dahl

Glyn Vivian Art Gallery family workshops - Swansea - 19th January 2013

Glyn Vivian Art Gallery family workshops – Swansea – 19th January 2013

 

Dydd Sadwrn 16 Chwefror, 11am – 4pm, gyda’r awdur plant, Myfanwy Millward
Dewch i archwilio byd creadigol geiriau, creu eich cymeriadau eich hunain a’u hanfon ar anturiaethau.

Dydd Sadwrn Chwefror, 11am – 4pm, gyda’r artistiaid Arwen Roberts a Dan McCabe
Cyfle i ddarganfod gwahanol ffyrdd o ddarlunio ac arbrofi ag amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau i ddod â’ch cymeriadau a’ch straeon yn fyw.

Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan ddod i’r ddwy sesiwn. Dewch â chinio pecyn ar gyfer gweithdai diwrnod llawn. Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org.

 

Digwyddiad

Sgwrs Awdur Preswyl: Joe Dunthorne, nos Iau 25 Chwefror, 5.30pm, YMCA, Abertawe.

Llun: Angus Muir, 2011

Llun: Angus Muir, 2011

Cafodd Joe Dunthorne ei eni a’i fagu yn Abertawe. Cafodd ei nofel gyntaf, Submarine, ei chyfieithu i 16 iaith a’i haddasu ar gyfer ffilm a gafodd ei chyfarwyddo gan Richard Ayoade a’i chynhyrchu gan Ben Stiller. Cafodd ei lyfryn barddoniaeth cyntaf ei gyhoeddi gan Faber and Faber. Cyhoeddwyd ei ail nofel, Wild Abandon, yn 2012 ac enillodd y Wobr Encore. Mae ei straeon wedi cael eu cyhoeddi yn y Paris Review, McSweeney’s a chyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer The Sunday Times.

Ymunwch â Joe wrth iddo drafod ei gyfnod preswyl diweddar.

  

Mawrth

Artist Preswyl: Cheon Pyo Lee
Mis Mawrth i fis Ebrill

Llun: Cheon Pyo Lee, ‘Medium is the same’ mixed media installation

Llun: Cheon Pyo Lee, ‘Medium is the same’ mixed media installation

Mae rhaglen Artist Preswyl Oriel Gelf Glynn Vivian yn gyfle i’r gymuned, ryngweithio, cyfnewid a gweithio gydag artist, ac i artistiaid fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Ganed Cheon Pyo Lee yng Nghorea, ond cafodd ei fagu ym Mharagwâi ac mae’n byw ac yn gweithio yn Efrog Newydd ar hyn o bryd. Cafodd Radd Feistr mewn Celf Gain o Ysgol Gelf Prifysgol Yale ar ôl cael ei wneud yn Faglor Celf Gain yn Sefydliad Celf Chicago yn 2006. Mae ganddo arfer rhyngwladol sy’n cwmpasu arddangosfeydd, gwobrau a chyfnodau preswyl, gan gynnwys Amgueddfa’r Frenhines yn Efrog Newydd a Stiwdio Breswyl Atelier Mondial yn y Swistir.

 

Gweithdy

Gweithdai Dydd Sadwrn i’r Teulu, gyda’r artist Dan McCabe. Dydd Sadwrn 5 Mawrth, 10am – 1pm, YMCA, Abertawe, 4-13 oedSaturday Family Workshops

Ymunwch â’n grŵp Gweithdy Dydd Sadwrn i’r Teulu poblogaidd am gyfres o weithdai creadigol llawn hwyl.

Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn. Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan geisio dod i’r ddwy sesiwn. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein.

 

Digwyddiad

Grŵp y Tegell Du, nos Fawrth 8 &15 Mawrth, 5 – 7pm, YMCA, Abertawe. Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed.

Gŵyl Olion 2015

Gŵyl Olion 2015

Mae Grŵp y Tegell Du am recriwtio tîm o bobl ifanc sydd â diddordeb mewn archwilio posibiliadau artistig newydd wrth i ni nesáu at ailagoriad yr oriel yn 2016.

Drwy weithio gydag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol byddwch yn ymchwilio ac yn datblygu’ch prosiectau eich hunain mewn cyfres o weithdai creadigol ymarferol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn rhan o Grŵp y Tegell Du, e-bostiwch ein Cynorthwy-ydd Dysgu Daniel McCabe yn daniel.mccabe@swansea.gov.uk gyda datganiad byr am pam yr hoffech gymryd rhan ynghyd â’ch enw, eich oed a’ch côd post.

Nid oes rhaid cael unrhyw brofiad neu wybodaeth flaenorol, ond mae’n rhaid i chi deimlo’n frwdfrydig dros gelf a bod yn awyddus i roi cynnig ar bethau newydd. Darperir yr holl ddeunydd a chyfarpar.

 

Gweithdy

Symud Creadigol a Gwneud Marciau, gyda’r artist dawns, Catherine Bennet, a’r artist, Arwen Roberts. Dydd Sadwrn 16 Mawrth, 10.30am – 4pm, YMCA, Abertawe.Creative Movement and Mark Making_1

Gweithdy yw hwn i archwilio potensial symud ein cyrff, potensial creadigol ein meddyliau a chofnodi hyn gan ddefnyddio nodwydd ac edau. Byddwn yn canolbwyntio ar allu naturiol ein corff, felly mae’r gweithdy’n addas ar gyfer y rhai heb unrhyw brofiad o ddawns.

16+ oed. Gofynnir i’r rhai sy’n cymryd rhan ddod i’r ddwy sesiwn. Dewch â chinio pecyn ar gyfer gweithdai diwrnod llawn. Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org.

 

 

Digwyddiad

Sgwrs Artist Preswyl: Cheon Pyo Lee, nos Iau 24 Mawrth, 5.30pm, YMCA, Abertawe.

Llun: Cheon Pyo Lee, ‘Medium is the same’ mixed media installation

Llun: Cheon Pyo Lee, ‘Medium is the same’ mixed media installation

Bydd Artist Preswyl presennol Camlas Tawe, Cheon Pyo Lee, yn siarad am ei arfer hyd yn hyn a sut mae hyn yn berthnasol i’w gyfnod preswyl diweddar gydag Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru a ariannwyd gan ACW.

 

 

 

 

Gweithdy

Gweithdai’r Pasg: Animeiddio Seicedelig, gyda’r artist Anna Barratt. Dydd Mercher 30 Mawrth, 11am – 1.15pm a 1.45pm – 4pm, YMCA, Abertawe, 8-13 oed.annabarratt - Easter Half Term

Drwy ddefnyddio deunyddiau argraffedig a thechnegau digidol, gallwch newid y ffordd rydych yn gweld y byd yn y gweithdy animeiddio seicedelig.

Drwy goladu, gwahanu, taflunio a chlymu delweddau â’i gilydd, bydd cyfranogwyr yn creu animeiddiadau lliwgar a swrrealaidd ac yn defnyddio offerynnau cerdd ac effeithiau sain i gyfansoddi traciau sain rhyfeddol.

Caiff y ffilmiau eu dangos ar y Sgrîn Fawr yn Sgwâr y Castell. Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae pob gweithgaredd am ddim. Dewch â chinio pecyn ar gyfer gweithdai diwrnod llawn. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org.

 

Ebrill

Gweithdy

Gweithdai’r Pasg: Animeiddio Seicedelig, gyda’r artist Anna Barratt. Dydd Mercher 6 Ebrill, 11am – 4pm, YMCA, Abertawe, 13-16 oed.annabarratt - Easter Half Term

Drwy ddefnyddio deunyddiau argraffedig a thechnegau digidol, gallwch newid y ffordd rydych yn gweld y byd yn y gweithdy animeiddio seicedelig.

Drwy goladu, gwahanu, taflunio a chlymu delweddau â’i gilydd, bydd cyfranogwyr yn creu animeiddiadau lliwgar a swrrealaidd ac yn defnyddio offerynnau cerdd ac effeithiau sain i gyfansoddi traciau sain rhyfeddol.

Caiff y ffilmiau eu dangos ar y Sgrîn Fawr yn Sgwâr y Castell. Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn. Dewch â chinio pecyn ar gyfer gweithdai diwrnod llawn. Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ymlaen llaw, ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org.

 

Digwyddiad

Grŵp y Tegell Du, nos Fawrth 12 & 26 Ebrill, 5 – 7pm, YMCA, Abertawe. Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed.

Gŵyl Olion 2015

Gŵyl Olion 2015

Mae Grŵp y Tegell Du am recriwtio tîm o bobl ifanc sydd â diddordeb mewn archwilio posibiliadau artistig newydd wrth i ni nesáu at ailagoriad yr oriel yn 2016.

Drwy weithio gydag artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol byddwch yn ymchwilio ac yn datblygu’ch prosiectau eich hunain mewn cyfres o weithdai creadigol ymarferol gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau.

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn rhan o Grŵp y Tegell Du, e-bostiwch ein Cynorthwy-ydd Dysgu Daniel McCabe yn daniel.mccabe@swansea.gov.uk gyda datganiad byr am pam yr hoffech gymryd rhan ynghyd â’ch enw, eich oed a’ch côd post.

Nid oes rhaid cael unrhyw brofiad neu wybodaeth flaenorol, ond mae’n rhaid i chi deimlo’n frwdfrydig dros gelf a bod yn awyddus i roi cynnig ar bethau newydd. Darperir yr holl ddeunydd a chyfarpar.

Gadael Ymateb

Required fields are marked *.


Discover Swansea logo Friends of the Glynn Vivian Art Gallery logo
Arts Council of Wales logo Welsh Assembly Government logo Tate Plus logo Heritage Lottery Fund Logo City and County of Swansea logo